Privacy Policy webshop

Burgemeester Jansen, gevestigd aan Piushaven 22, 5017AN Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Burgemeester Jansen

Piushaven 22

5017AN Tilburg

013-5451008

Daniel Meijer is de Functionaris Gegevensbescherming van Burgemeester Jansen. Hij is te bereiken via info@burgemeesterjansen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Burgemeester Jansen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze webshop en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Indien je een bestelling op Burgemeester Jansen plaatst:

– voor- en achternaam;

– adresgegevens;

– telefoonnummer;

– e-mailadres;

– gegevens over je activiteiten op onze website;

– internetbrowser en apparaat type;

– bankrekeningnummer.

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@burgemeesterjansen.nl. Wij verwijderen dan deze informatie.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Burgemeester Jansen verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het afhandelen van je bestelling;

– verzenden van onze nieuwsbrief;

– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om je bestelling te verwerken;

– om goederen bij je af te leveren;

– Burgemeester Jansen analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten beter af te stemmen op je voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Burgemeester Jansen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Burgemeester Jansen) tussen zit. Burgemeester Jansen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Siteground.com : beheerder website, heeft toegang tot de backend van de website en kan op die wijze inzage krijgen in persoonsgegevens zoals naam en achternaam, evt. bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer, bankrekeningnummer en e-mailadres.
  • googleanalytics.nl: analysetool om de website te optimaliseren, heeft toegang tot de locatie van de websitebezoeker, de pagina’s die de bezoeker bezoekt en de tijd die de bezoeker op de website doorbrengt.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Burgemeester Jansen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Burgemeester Jansen verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Burgemeester Jansen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Burgemeester Jansen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Burgemeester Jansen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.

  • Cookie: Google Analytics
  • Naam: _utma
  • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
  • Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Burgemeester Jansen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij Daniël Meijer een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een andere, door je genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar Info@burgemeesterjansen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik je om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Burgemeester Jansen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens beveiligd zijn

Burgemeester Jansen neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Info@burgemeesterjansen.nl.