Oude Haven

Burgemeester Jansen

Burgemeester Jansen?
 
Een veelgestelde, en overigens logische vraag is waar de nieuwe naam van het café, dat toch zo’n tachtig jaar als Café Havenzicht bekend is geweest, vandaan komt. 

"Burgemeester Jansen" is een verwijzing naar J.F. Jansen, eerste burger van Tilburg van 1869 tot 1901, de langstzittende Burgemeester die Tilburg ooit heeft gehad. Het is deze Burgemeester Jansen geweest die zich heel erg sterk heeft gemaakt voor het realiseren van de aanleg van het Wilhelminakanaal en de Piushaven langs / in Tilburg. Plannen daarvoor lagen er al sinds de tijd van Napoleon, maar ondanks verschillende initiatieven kwam het er telkens maar niet van, vooral wegens financieringsproblemen. De plannen zijn niet in zijn ambtstermijn gerealiseerd maar de rol die Burgemeester Jansen als lobbyist heeft gespeeld is een doorslaggevende geweest. In 1923 was het kanaal met de haven een feit.

Het eerste pand dat destijds aan de haven gebouwd werd was “Café Havenzicht”. We kunnen ons met groot gemak voorstellen dat dit café vele jaren lang een belangrijke rol heeft gespeeld in het leven en de handel in en om de Piushaven. Het café was in het bezit van een weegbrug en later ongetwijfeld een van de eerste publieke ruimtes met een telefoon.
De naam “Café Havenzicht” sprak uiteraard voor zich en ook nu nog zou die naam uitstekend dienst kunnen doen, ware het niet dat wij middels een naamsverandering aan wilden geven dat wij met het café een heel andere richting in wilden gaan dan de vorige exploitant. Daarnaast kwamen we er achter dat in zo goed als elk dorp of elke stad, met of zonder haven, wel een café met de naam “Havenzicht” aan te treffen valt. Een niet echt bijzonder originele naam dus. 

Met de naam “Burgemeester Jansen, Tapperij aan de Piushaven” behoudt het café een respectvolle verbondenheid met zowel de locatie als de geschiedenis van het pand en de Piushaven. Wij hopen op onze beurt een eigentijdse rol van betekenis te kunnen gaan spelen in het leven in en om de Piushaven.